อาชีพห้ามต่างด้าวทำ

อาชีพที่ต่างด้าวทำได้

การกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
**หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)
ทำงานได้ 10 อาชีพ ที่อนุญาตให้ต่างด้วทำได้แค่ลูกจ้าง ห้ามเป็นเจ้าของ

 1. งานกรรมกร
 2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
 3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
 4. งานขายของหน้าร้าน
 5. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
 6. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
 7. งานทำรองเท้า
 8. งานทำหมวก
 9. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
 10. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

มีสองอาชีพที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสงวนให้คนไทยทำหรือไม่
1.งานทำมีด
2.งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
27 อาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทย

 1. งานแกะสลักไม้
 2. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
 3. งานขายทอดตลาด
 4. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
 5. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
 6. งานทอผ้าด้วยมือ
 7. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
 9. งานทำเครื่องเขิน
 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย
 11. งานทำเครื่องถม
 12. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
 13. งานทำเครื่องลงหิน
 14. งานทำตุ๊กตาไทย
 15. งานทำบาตร
 16. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
 17. งานทำพระพุทธรูป
 18. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
 19. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 20. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
 21. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
 22. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
 23. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
 24. งานเร่ขายสินค้า
 25. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
 26. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
 27. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

อาจมีอาชีพที่อยู่ระหว่างการเสนอให้สงวนเพิ่มเติม

 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 2. นวดแผนไทย
 3. เจ้าของกิจการ
โทรสอบถาม