ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40

ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร

ทำธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินขาย จำเป็นต้องทำความเข้าใจการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายละเอียด

เบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับอาญา

เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม-ค่าปรับอาญา เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกำหนดเวลา เบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับอาญาจะถูกคำนวณหลายรูปแบบ

รายละเอียด

หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่?

หักภาษี ณ ที่จ่ายใช้อัตราเท่าไหร่

เรื่องนี้อยากแนะนำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ทำความเข้าใจไว้บ้างก้อจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่ง เพรา

รายละเอียด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

tax rate for thai corporate

หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำเป็นต้องทราบว่าฐานภาษีของภาษี

รายละเอียด

การเสียภาษีเงินได้มูลนิธิและสมาคม

จัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคมจัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (1) ต้องขอมีเลขประจำตั

รายละเอียด