อาชีพห้ามต่างด้าวทำ

อาชีพที่ต่างด้าวทำได้

การกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามค

รายละเอียด

รับโอนเงินต่างประเทศ

การรับโอนเงินจากต่างประเทศ

มีโอกาสได้หารือเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวนี้มีการลงทุนและร่วมทุนระหว่างประเทศมากขึ้นพอจะได้ข้อสรุปโดยย่อดั

รายละเอียด

ต่างชาติกับกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ต่างด้วถือครองอสังหาริมทรัพย์

การถือครองอสังหาริมทรัพย์คนต่างชาติที่จะสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ต้องมีวัตถุประสงค

รายละเอียด

เตรียมตัวทำหนังสือเดินทาง

ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า

ทุกวันนี้เราสามารถจองคิวทำหนังสือเดินทางได้แล้วและประหยัดเวลาในการรอคอยด้วยการใช้ ลงทะเบียนรับบริการ

รายละเอียด

E-certificate service

E-certificate service

ปัจจุบันการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคารมีหลายธนาคารที่สามารถให้บริก

รายละเอียด