Fake Tax Invoice

Fake Tax Invoice

ในฐาณะผู้ประกอบการSME เล็กๆรายหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับกรณีใบกำกับภาษีปลอมที่กำลังแพร่ระบาดอย่างน่ากลัว เราต้องย้ำกับผู้ดูแลบัญชีของเราด้วยว่า อย่าละเลยกับการ ตรวจสอบสถานะVATของบิลคู่ค้า ที่นำมาบันทึกรายการภาษีซื้อ-ขายของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งกิจการของคู่ค้าเราจะเกิดปัญหาในกิจการหรือไม่ เช่น
p_fake_tax_invoice

  • คู่ค้าทำผิดกฎหมายออกเอกสารใบกำกับภาษีปลอม หรือถูกถอดสิทธิออกจากผู้ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยังมาออกเอกสารต่อหลังจากถูกถอดสิทธิ
  • คู่ค้าที่ยังมีสิทธิเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไม่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าที่ต้องการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดาวน์โหลดดูคู่มือตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้ที่นี่เลยครับ

โทรสอบถาม