สำนักงานทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถเข้าใช้บริการได้

หน่วยงาน
ที่ตั้งปัจจุบัน
อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2446 8160-1, 67 , 69 FAX. 0 2446 8191
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66 FAX. 0 2276 7263
อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222
ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3
อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร.0 2348 3803-5 FAX. 0 2348 3806
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2
ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

 

โทรสอบถาม