หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่?

หักภาษี ณ ที่จ่ายใช้อัตราเท่าไหร่

เรื่องนี้อยากแนะนำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ทำความเข้าใจไว้บ้างก้อจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่ง เพราะเวลาเราจ่ายเงิน เช่นค่าจ้าง ค่าขนส่ง เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาหรืออื่นๆหลายอย่างที่เกี่ยวโยงกับต้นทุนในการผลิต หรือการดำเนินงานหรือในส่วนของการบริหาร หากจ่ายส่วนนี้ออกไปโดยไม่มีการ หัก ณ ที่จ่าย อาจจะทำให้พลาดโอกาสในการนำค่าใช่จ่ายเหล่านี้ไปบันทึกบัญชีได้  ทำให้เงินสดรับต่ำกว่าความเป็นจริงมากและจะส่งผลถึงกระแสเงินสดในบัญชีที่อาจจะผิดพลาดได้สูงมาก   ดาวน์โหลดคู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียด
โทรสอบถาม