Steel Deck Stud

SPT Design and Supply Co.,Ltd.

บริษัท เอสพีที ดีไซน์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงานคนหนุ่มรุ่นใหม่ในหลากหลายสาขาทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และชำนาญในด้านงานออกแบบโครงสร้างและชำนาญงานด้านระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding Metal Deck,Steel Deck,Decking,Bond Deck,Shear Stud และ Stud Welding โดยตรง
นโยบายการทำงาน

เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ

  • บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck floor system)
  • บริการออกแบบ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding
  • จำหน่าย Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding
  • ติดตั้ง Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding
  • ออกแบบโครงสร้างที่รองรับระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding
  • โครงสร้างเหล็กที่รองรับ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding
  • โครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต พื้นแผ่นเหล็กประกอบ [Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck
  • บริการออกแบบโครงสร้างอาคารและเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโดยวิศวกร

เอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ SPT DESIGN AND SUPPLY COMPANYดาวน์โหลด

ปรึกษา-สอบถามปัญหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โทร 087 929 7000 Line id : patchabim
โทรสอบถาม