จดทะเบียนบริษัท

จดจัดตั้งบริษัทใหม่ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากสามารถ จดออนไลน์ ได้แล้ว แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเหมือนเดิมทุกอย่าง หากผู้ประกอบการไม่สะดวก ทาง บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ก็พร้อมให้บริการเป็นตัวแทนดำเนินการให้

แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกท่านส่วนใหญ่มีความคิดทางธุรกิจที่จะหากำไรไว้ก่อนแล้ว แต่ที่ประสบพบมาเกือบ 99 % ไม่มีแผนธุรกิจที่เขียนออกมาไว้เป็นรูปร่าง ส่วนใหญ่บอกว่ามาจากประสบการณ์และอยู่ในความคิดของเจ้าของไว้หมด ( แต่เอ๊ะ..ลืมไปหรือปล่าวว่าหากจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วหัวเรือใหญ่มีอันต้อง ลาลับไปจากโลกสวยใบนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ลงทุนมาทั้งหมด ใครจะสานต่อสิ่งที่บอกว่าอยู่ในความคิดหมดแล้ว แล้วจะใช้เครื่องมืออะไรที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย ที่มั่นใจว่าต้องประสพความสำเร็จแน่ ผมเชื่อว่าเสียรูปขบวนทางธุรกิจแน่นอน +-*/ ไปไม่เป็นแล้ว )

ขั้นตอนการเตรียมจดบริษัท

คิดชื่อเพื่อทำการจองชื่อนิติบุคคล ให้คิดเผื่อไว้ 2-3 ชื่อ กันชื่อซ้ำ ทั้งภาษาไทย และ English เว้นวรรคตามต้องการ เช่น อินสยาม คอร์ปอเรชั่น/Insiam Corporation โดยใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเข้าจอง หลังจากที่ได้รับอนุมัติใช้ชื่อที่จองแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลบริษัท เช่น

  1. ตราประทับสำคัญ ใช้ประกอบการลงนามทำนิติกรรมของกิจการ (ไม่ใช่โลโก้หรือเครื่องหมายการค้านะครับ)
  2. วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น (ส่วนใหญ่ พาร์ 100 บาท)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)และทะเบียนบ้าน ของผู้เริ่มก่อการทุกท่าน คนละ 3 ชุด (สำเนาต้องดูแล้วชัดเจน)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่จัดตั้งบริษัท พร้อมแผนที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)
  5. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล กรรมการผู้จองต้องลงนาม
  6. ผู้มีอำนาจลงนาม เช่น นาย ก และ นาย ข ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
  7. การกำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัท ต้องแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เช่น ทุน 1 ล้าน กำหนดราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น (ต่างชาติสามารถถือได้รวมกันไม่เกิน 49% ถ้าเกินต้องจดธุรกิจต่างด้าว)
  8. วัตถุประสงค์ บริษัท เช่น ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย นายหน้าตัวแทนหรืออื่นๆ (ใส่ได้ไม่จำกัด)
  9. หนังสือมอบอำนาจ
เรายินดีให้บริการพร้อมคำแนะนำเบื้องต้น 092 420 5888 Line id : aecregist
หรือเมล์สอบถาม acsesol@gmail.com
โทรสอบถาม