ภาษีบริษัทปี 2564

thailand tax corporate 2564

อัตราภาษีเงินได้บริษัท 2564

สำหรับ SME

ที่มีทุนจดไม่เกิน 5 ล้าน และยอดขายในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน

กำไรสุทธิ อัตราภาษี ภาษีสะสม
≦ 300,000 ฿ ยกเว้น อัตราภาษี 0
≧ 300,000-3,000,000 ฿ 15% อัตราภาษี 0-405,000
> 3,000,000 ฿ 20% อัตราภาษีจ่าย 20%

โทรสอบถาม