รับเงินเข้า 400 ครั้ง เกิน 2 ล้านถูกรายงานสรรพากร

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ เงินเข้าต่อธนาคาร (ฝาก/รับโอนเงิน) 3,000 ครั้งขึ้นไป เงินเข้า 400 ครั้ง และยอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ธนาคารจะรายงานสรรพากร

รายละเอียด
โทรสอบถาม