ยื่นขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบีย ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค

รายละเอียด

จดทะเบียนนิติบุคคล

corporate registration

ในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ซึ่

รายละเอียด