อาชีพห้ามต่างด้าวทำ

อาชีพที่ต่างด้าวทำได้

การกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามค

รายละเอียด

จดเครื่องหมายการค้า

จดเครื่องหมายการค้า

Trade Mark | เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มค

รายละเอียด

หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่?

หักภาษี ณ ที่จ่ายใช้อัตราเท่าไหร่

เรื่องนี้อยากแนะนำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ทำความเข้าใจไว้บ้างก้อจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่ง เพรา

รายละเอียด

รับโอนเงินต่างประเทศ

การรับโอนเงินจากต่างประเทศ

มีโอกาสได้หารือเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวนี้มีการลงทุนและร่วมทุนระหว่างประเทศมากขึ้นพอจะได้ข้อสรุปโดยย่อดั

รายละเอียด