รับเงินเข้า 400 ครั้ง เกิน 2 ล้านถูกรายงานสรรพากร

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

เราทุกคนกำลังถูกกลไกพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้สังคมไทยเราได้รับความเท่าเทียมด้านการรับผิดชอบภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อัพเดทล่าสุดสำหรับปี 2563

กรณีธนาคารส่งข้อมูลบัญชีเราให้กรมสรรพากร

บทสรุปภายใต้เงื่อนไข

  • กฏหมายเริ่มใช้ 24 ธันวาคม 2562
  • ธนาคารแยกการรายงานแต่รวมทุกบัญชี จะไม่เอาทุกธนาคารมารวมกัน
  • ดูจำนวนครั้งของยอดเข้าบัญชี 3,000 ครั้งต่อปี
  • ดูจำนวนครั้งของยอดเข้าบัญชี 400 ครั้งและมียอดเข้าบัญชีจำนวน 2 ล้านบาท
  • บัญชีที่เปิดเป็นชื่อร่วมกัน จะถูกนำมารวมด้วย
  • เงินเข้ารวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล การโอนเงินระหว่างบัญชี

ข้อแนะนำ

  • เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจเรื่องภาษีให้ถูกต้อง
  • ทำใจไว้ก่อนว่า กระทรวงการคลังกำลังแยกคนดีออกจากคนไม่ดี ที่เอาเปรียบคนที่เสียภาษี
  • เปลี่ยนแปลง แยกบัญชีส่วนตัวกับธุรกิจ และผู้มีเงินได้ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง
  • แม้จะไม่ถูกส่งข้อมูล ก้อมิได้หมายความว่าจะไม่ถูกตรวจสอบ
โทรสอบถาม